Marshmello – EDC Las Vegas (kineticField Stage) (19.05.2018)

Marshmello – Ultra Music Festival Miami (Main Stage) (24.03.2018)